Stiri

Next article Previous article
01.02.2012 11:07

Finantari nerambursabile pentru magazine online

Incepand cu data de 5 ianuarie 2012 se acorda finantari nerambursabile pentru proiecte e-commerce in valoarea de maxim 2.300.000 lei.
Pe data de 5 ianuarie 2012, s-a lansat apelul de proiecte pentru operaţiunea Operaţiunea 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic  şi a altor soluţii on-line pentru afaceri” din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 3 „Susţinerea e-economiei”, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”.   Obiectivele specifice ale acestei operaţiuni sunt:
  • - dezvoltarea comerţului electronic şi încurajarea intrării IMM-urilor pe piaţa serviciilor şi vânzărilor on-line;
  • - extinderea utilizării aplicaţiilor de instruire on-line;
  • - optimizarea afacerilor companiilor utilizând mijloace specifice TIC.
  Beneficiarii eligibili pentru această operaţiune sunt IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare.   Bugetul total alocat acestui apel de proiecte este de 168 milioane lei. Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate este de 2.300.000 lei, iar cea minimă de 45.000 lei.