Denumire program

Schema de Ajutor de Stat (HG 332/2014) pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

Autoritate finanţatoare

 

Ministerul Finanţelor Publice

 

 

Beneficiari

·       întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, IMM-uri sau întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; sunt eligibile investiţiile care realizează locuri de muncă în toate sectoarele de activitate cu anumite excepţii

Cheltuieli eligibile

 

·       costurile salariale aferente locurilor de muncă nou-create, reprezentând salariul brut, în limita salariului mediu brut pe economie (2681 lei pentru anul 2016) şi contribuţiile obligatorii ale angajatorului aferente, înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi.

Condiţii specifice eligibilitate

Investiţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

·       să fie considerată investiţie initială, adică să vizeze înfiinţarea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unităţii existente, diversificarea producţiei unităţii sau schimbarea fundamentală a procesului de producţie;

·       să conducă la crearea a cel puţin 10 de locuri de muncă noi, dintre care minimum 3 destinate lucrătorilor defavorizaţi.

 

Lucrător defavorizat reprezintă orice persoană care se află în una din următoarele situaţii:

(i) nu a avut un loc de muncă remunerat în ultimele 6 luni;

(ii) are vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani;

(iii) are vârsta peste 50 de ani;

(iv) nu a absolvit o formă de învățământ liceal sau nu deține o calificare profesională (ISCED 3) sau se află în primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de învățământ cu frecvență și nu a avut încă niciun loc de muncă remunerat;

(v) provine din familie monoparentală, având în întreținerea sa una sau mai multe persoane;

(vi) este membru al unei minorități etnice și are nevoie să își dezvolte competențele lingvistice, formarea profesională sau experiența în muncă pentru a-și spori șansele de a obține un loc de muncă stabil;

(vii) este recunoscută ca persoană cu handicap conform legislaţiei naţionale.

 

Locurile de muncă sunt create după data primirii acordului pentru finanţare, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării investiției şi se menţin pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data la care acestea au fost ocupate prima dată în cazul întreprinderilor mari, respectiv 3 ani în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii.

 

Finanţare

Procentul de finanţare acordat este diferenţiat pe regiunea de implementare:

·        până la 15% în Regiunea Bucureşti

·        până la 35% în regiunile Vest şi Ilfov

·       până la 50% în restul regiunilor (Nord Vest; Nord Est; Centru, Sud Vest; Sud; Sud-Est)

 

Valabilitate schemă şi buget alocat

Perioada de valabilitate a schemei ajutor de stat este 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2020, iar bugetul orientativ al acesteia este de 2.700 milioane lei (aproximativ 600 de milioane de euro), pentru aceasta perioadă.

 

Bugetul anual maxim al schemei este de 450 milioane lei.

 

 

Mai multe informaţii la:

http://www.mfinante.gov.ro/hg332.html?pagina=domenii

 

Stadiu apel: Închis

Estimare lansare:

- prima sesiune de depunere de proiecte: martie 2016

- a doua sesiune de depunere de proiecte: iulie 2016